Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ကျန်းမာရေးမှူးများအတွက် ရာထူးတိုးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးရန်ရှိသည်ဟု ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြော

#Skynet UptoDate မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။