သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။


ထိုင်းနိုင်ငံ Mahidol University တွင် Master of Primary Health Care Management (International Program) သင်တန်း (၂၀၁၉-၂၀ ခုနှစ်)သို့ တက်ရောက်မည့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူး ဦးသန်းစိုးဦးအား မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ဗဟို) မှ ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန် (သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)


မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) စုံညီဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို သြဂုတ်လ (၁၈) ရက်က မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ဗဟို) ဦးထွန်းကြည် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန် (သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ ကျင်းပရေးကော်မရှင် (၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်) ဗဟိုအဆင့်အစည်းအဝေးကို သြဂုတ်လ (၁၇) ရက်က မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ဗဟို) ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ပြည်မြို့ (သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)


မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ပဲခူးအနောက်)၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကို သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်က ပြည်မြို့ ခရိုင်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူးရုံး၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မုံရွာမြို့ (သြဂုတ်လ ၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)


မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)၏ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကို သြဂုတ်လ (၄) ရက်က မုံရွာမြို့ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။