ရွှေကူမြို့ (ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)

အခြေခံ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများအတွက် ( Infant and Young Child Feeding Counselling Training (IYCF)) သင်တန်းတစ်ရပ်ကို ရွှေကူမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းတို့ ပူးပေါင်း၍ ကချင်ပြည်နယ် ရွှေကူမြို့နယ်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသင်တန်းကို ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှ (၁၉) ရက်နေ့အထိ ရွှေကူမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန သင်တန်းခန်းမတွင် လေးရက်တာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

ရန်ကုန် (ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း၏ သင်းလုံးကျွတ်ညီလာခံကျင်းပရေးအတွက် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း (၂၀၁၆) ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဝင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတို့ကို ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်က မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဦးထွန်းကြည်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

တောင်ကုတ်မြို့(နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်၊ ၂၀၁၉)

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်တွင် မြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းတို့ ဦးဆောင်၍ မသန်စွမ်းသူများဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ မြို့နယ်အဆင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ရန်ကုန် (ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း၏ Annual Review Meeting (နှစ်ပတ်လည်လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း အစည်းအဝေး) ကို ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နှင့် (၁၀) ရက်တို့က ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ဗဟို) ရုံး ဦးထွန်းကြည် ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန် (ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်)

လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကိုယ့်အားကိုကိုး အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များအား လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ရေး သင်တန်းတစ်ရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ စီစဉ်ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသင်တန်းကို မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ဗဟို) ရုံး ခန်းမတွင် ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ ကိုယ့်အားကိုကိုး အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် စုစုပေါင်း (၁၆) ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။