သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။


ထိုင်းနိုင်ငံ Mahidol University တွင် Master of Primary Health Care Management (International Program) သင်တန်း (၂၀၁၉-၂၀ ခုနှစ်)သို့ တက်ရောက်မည့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူး ဦးသန်းစိုးဦးအား မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ဗဟို) မှ ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။