ရခိုင်ပြည်နယ် ( ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ (၂၀၂၀) အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီရရှိရေးစီမံချက် ( ရမ်းဗြဲ ) မှ ကြီးမှူး၍ မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ၂၀၂၀ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၆)ရက်နေ့၊ ရမ်းဗြဲမြို့မဈေး တွင် လက်သန့်ဆေးရည်၊ နှာခေါင်းစည်း နှင့် မသန်စွမ်းသူအခွင့်အရေးများ ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (အိတ်ဆောင်) စာအုပ်များ ကို ဈေးဝယ်လာသော ပြည်သူလူထုများအား ပေးဝေခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန် (နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေသော ကျန်းမာရေး စီမံချက်လုပ်ငန်းများ၏ ၂၀၂၀ ခုနှစ် (၉) လ တာအတွင်း လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Program Review Meeting အစည်းအဝေးကို နိုဝင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့က Video Conference စနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူများကို မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု အပ်ပါသည်။
 

ရန်ကုန် (အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)
 
မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာ‌ရေးမှူးအသင်း အသက် (၇၅)နှစ်အထက် သက်ကြီးကျန်းမာရေးမှူးများအား ဂါရဝပြုထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းငွေများ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။

ရန်ကုန်(အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)
 
မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူများကို မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြု အပ်ပါသည်။