စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။


မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်အသင်းတို့ ပေါင်းစည်းနိုင်ရေးအတွက် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို စက်တင်ဘာလ (၁၂)ရက်က မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်အသင်းမှ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ တွေ့ဆုံ၍ နိုင်ငံတော်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်တွင် ကျန်းမာရေးမှူးများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍများ၊ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်အသင်းတို့ ပေါင်းစည်းနိုင်ရေး စသည့်ကိစ္စရပ် (၂) ခုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။


003အဆိုပါ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ဗဟို) မှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိတို့ တက်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်အသင်းမှ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (၁)၊ ဘဏ္ဍာရေးမှူး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး (၁)၊ ဗဟိုအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ ကော်မတီဝင် (၂)ဦး ၊ စာရင်းစစ် (၁) နှင့် (၂) တို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

002၎င်းဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအခမ်းအနားကို အစီအစဉ် (၆) ရပ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပြီး သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် (၉) ရပ် ချမှတ်နိုင်ခဲ့သည်။


ပြန်ကြားရေး/မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း