စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်။

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို စက်တင်ဘာလ (၁၄) ရက်မှ (၁၆) ရက်အထိ (၃) ရက်တာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

001

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်းအတွက် ခေတ်နှင့်အညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ယခုကဲ့သို့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးသွင်၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြသွင်နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မြင့်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက်တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

(၃) ရက်တာ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပထမအကြိမ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပြင်ဆင်ရေး တင်သွင်းအဆိုပြုထားချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှ အဆိုပြုတင်သွင်းထားသည့် အချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်များအား အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခြင်း နှင့် အတည်ပြုပြင်ဆင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ခေတ်ကာလ စနစ်နှင့်အညီ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးကို ပြီးခဲ့သည် မေလ (၁၉) ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ထိုအစည်းအဝေးမှ မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီကို ဥက္ကဌ (၁) ဦး၊ ဒု ဥက္ကဌ (၁) ဦး၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဦး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး -၁ (၁)ဦး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး - ၂ (၁)ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်(၃၁)ဦး စုစုပေါင်း (၃၆) ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ပထမအကြိမ် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပြင်ဆင်ရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်နှင့် ၂၃ ရက်တို့က မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အုပ်စုအလိုက် ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အုပ်စုအလိုက် တာဝန်ယူရသည့် ပုဒ်မများ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။

ပြန်ကြားရေး/မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း