ရှမ်းပြည်နယ် (ဇွန်လ ၁၄ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)


မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ) လေးလပါတ်အစည်းအဝေးကို တောင်ကြီးမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။

A20 90 3


အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း (ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း) ဥက္ကဌ မှအသင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး COVID-19 ကာလတွင်အသင်း၏ ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပထမ လေးလပါတ်တွင် ကျန်းမာရေးမှူးအသင်း(ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း) ၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။


အစည်းအဝေးသို့ အငြိမ်းစား ကျန်းမာရေးမှူး-၁ ဒေါ်နန်းခင်လှမူ မှ နယက အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အသင်းအင်အား ၂၀ ဦးခန့်တတ်ရောက်ခဲ့သည်။


ပြန်ကြားရေး/ မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးမှူးအသင်း

MHAA Image Gallery

  • Myanmar Health Assistant Association © MHAA
  • Myanmar Health Assistant Association © MHAA
  • Myanmar Health Assistant Association © MHAA
  • Myanmar Health Assistant Association © MHAA
  • Myanmar Health Assistant Association © MHAA