Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းကြီး၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
------------------------------------------
ရန်ကုန် ( ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်)