Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်း ဒုတိယဥက္ကဌ ၏ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်သစ်ကူး နှုတ် ခွန်းဆက်စကား
------------------------------------------------------------
ရန်ကုန် ( ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၀ခုနှစ်)