မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းမှ ကရင်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ရေဘေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စုစုပေါင်း တန်ဖိုးငွေ ( ၂,၅၅၀,၀၀၀ိ/-) နှစ်ဆယ့်ငါးသိန်းငါးသောင်း ကျပ်တန်ဖိုးရှိ ငွေသားနှင့် ပစ္စည်းများကို ပြည်နယ် ခရိုင် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးမှူးအသင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်၍ လျူဒါန်းခဲ့ပါသည်။